Depoty | Omida Logistics

Depoty

Kontenery dopasowane do specyfiki danej branży. Stawiamy na szybką realizację i dużą dostępność.

Depoty kontenerowe

Depoty kontenerowe są kluczowymi węzłami logistycznymi, zapewniającymi sprawną, płynną i efektywną obsługę łańcucha dostaw towarów. Odgrywają kluczową rolę w łańcuchu transportu morskiego i intermodalnego. To w depotach dokonuje się przeładunek kontenerów pomiędzy różnymi środkami transportu, takimi jak np. samochody ciężarowe i kolej. Depoty stanowią ważne punkty pośrednie, gdzie kontenery są wymieniane pomiędzy pojazdami kołowymi a transportem kolejowym. Dzięki nim możliwa jest efektywna logistyka i ciągłość dostaw w łańcuchu transportowym morskim i kołowym.

Ponad 20 depotów kontenerowych w Polsce i Europie

Nasze oddziały znajdują się w różnych miejscach w Polsce i Europie. Przeczytaj więcej o naszych oddziałach i dowiedz się, w czym się specjalizują.

Depot Antwerpia | Omida Logistics
Depot Antwerpia
Depot Barcelona | Omida Logistics
Depot Barcelona
Depot Brighton | Omida Logistics
Depot Brighton
Depot Budapeszt | Omida Logistics
Depot Budapeszt
Depot Duisburg | Omida Logistics
Depot Duisburg
Depot Hamburg | Omida Logistics
Depot Hamburg
Depot Izmir | Omida Logistics
Depot Izmir
Depot Kłajpeda | Omida Logistics
Depot Kłajpeda
Depot Liverpool | Omida Logistics
Depot Liverpool
Depot Marsylia | Omida Logistics
Depot Marsylia
Depot Małaszewicze | Omida Logistics
Depot Małaszewicze
Depot Mediolan | Omida Logistics
Depot Mediolan
Depot Mersin | Omida Logistics
Depot Mersin
Depot Neapol | Omida Logistics
Depot Neapol
Depot Praga | Omida Logistics
Depot Praga
Depot Rotterdam | Omida Logistics
Depot Rotterdam
Depot Ryga | Omida Logistics
Depot Ryga
Depot Sławków | Omida Logistics
Depot Sławków
Depot Walencja | Omida Logistics
Depot Walencja
Depot Warszawa | Omida Logistics
Depot Warszawa
Depot Łódź | Omida Logistics
Depot Łódź

Depot kontenerowy - definicja

Depot kontenerowy to miejsce przeznaczone do przechowywania, obsługi oraz przekazywania kontenerów morskich. Jest to rodzaj magazynu lub terminalu logistycznego, który pełni funkcję punktu zdawczo-odbiorczego dla kontenerów. Depoty kontenerowe umożliwiają przyjmowanie kontenerów z jednego środka transportu, takiego jak kontenerowiec, oraz wydawanie ich do innego, na przykład pojazdu ciężarowego lub pociągu.

W depotach kontenerowych kontenery są składowane w dedykowanych strefach, często na specjalnych stelażach lub platformach, które zapewniają odpowiednie ułożenie i organizację. Punkty zdawczo-odbiorcze w depotach są także miejscem, gdzie odbywają się operacje logistyczne, takie jak inspekcje, naprawy, przygotowanie do transportu oraz kompletowanie kontenerów przed dostawą do klienta.

Ponadto depoty kontenerowe odgrywają istotną rolę w zarządzaniu kontenerami i przepływem towarów na międzynarodowym rynku. Są one punktami kontrolnymi, gdzie rejestruje się przyjęcie i wydanie kontenerów, monitoruje stan techniczny oraz dokumentuje wszelkie zmiany właściciela lub trasy transportu.

Dzięki funkcji punktu zdawczo-odbiorczego, depot kontenerowy odgrywa istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Zapewniają one nie tylko bezpieczne przechowywanie kontenerów, ale także umożliwiają kontrolę, śledzenie i szybką wymianę kontenerów pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w międzynarodowy handel.

Depot kontenerowy

Rodzaje depotów kontenerowych

Podział rodzajów depotów kontenerowych można dokonać na podstawie ich funkcji i lokalizacji. Oto trzy główne kategorie:

1. Depoty kontenerowe morskie:

 • Morskie depoty kontenerowe są zlokalizowane w portach lub pobliskich obszarach morskich.
 • Pełnią funkcję magazynów, w których przechowuje się kontenery morskie przed załadunkiem na kontenerowce lub po ich rozładunku z kontenerowca.
 • Zapewniają obsługę kontenerów, taką jak inspekcje, naprawy, czyszczenie i przygotowanie do dalszego transportu morskiego.

Depot kontenerowy morski

2. Depoty kontenerowe lądowe:

 • Lądowe depoty kontenerowe znajdują się na obszarach lądowych, zwykle w pobliżu węzłów transportowych, terminali kolejowych lub centrów logistycznych.
 • Służą jako punkty przeładunkowe, w których kontenery są przemieszczane z jednego środka transportu na inny, takiego jak kontenerowiec, pociąg lub samochód ciężarowy.
 • Oferują przechowywanie, obsługę i naprawę kontenerów, a także zapewniają miejsce do kompletowania i przygotowania kontenerów przed dostawą.

Depot kontenerowy

3. Depoty kontenerowe armatorskie:

 • Armatorskie depoty kontenerowe są zarządzane i obsługiwane przez linie kontenerowe (armatorów).
 • Stanowią ważny element w łańcuchu dostaw armatorów, umożliwiając im składowanie i utrzymanie kontenerów w odpowiednim stanie technicznym.
 • Armatorskie depoty kontenerowe mogą być zarówno morskie, znajdujące się w pobliżu portów, jak i lądowe, zlokalizowane na obszarach, gdzie armatorzy mają swoje centra operacyjne.

Kontener

Podział na depoty kontenerowe morskie, lądowe i armatorskie uwzględnia główne różnice związane z lokalizacją, funkcją i zarządzaniem tych placówek. Każdy rodzaj depotu spełnia określone potrzeby w obszarze przechowywania, obsługi i dystrybucji kontenerów w zależności od specyfiki działalności oraz wymagań armatorów i klientów.

Depoty kontenerowe — cena. Storage, detention i demurage.

Ceny związane z depotami kontenerowymi mogą obejmować różne aspekty, takie jak opłaty za przechowywanie kontenerów (storage), opłaty za przetrzymanie kontenerów po upływie określonego czasu (detention) oraz opłaty za zwłokę w związku z opóźnionym zwrotem kontenerów (demurrage). Oto krótkie wyjaśnienie tych pojęć:

1. Storage (opłata za przechowywanie):

 • Opłata za przechowywanie kontenerów w depotach kontenerowych jest naliczana za czas, w którym kontener znajduje się w magazynie.
 • Cena storage może być określana na podstawie określonej stawki za dzień, tydzień lub miesiąc przechowywania kontenera.
 • Opłata za przechowywanie zwykle uwzględnia zarówno obszar, który zajmuje kontener w magazynie, jak i czas, w którym kontener pozostaje w depocie.

2. Detention (opłata za przetrzymanie):

 • Opłata za przetrzymanie (detention) dotyczy sytuacji, gdy kontener jest używany przez klienta przez dłuższy czas, niż przewidziano w umowie.
 • Detention jest naliczane, gdy kontener pozostaje w posiadaniu klienta po określonym czasie wolnym (np. po zakończeniu rozładunku).
 • Opłata za detention zwykle zależy od ustalonej stawki za dzień przetrzymania kontenera po upływie czasu wolnego.

3. Demurrage (opłata za zwłokę):

 • Demurrage jest naliczane w przypadku, gdy kontener nie zostaje zwrócony na czas do depo kontenerowego lub do armatora.
 • Opóźniony zwrot kontenera może prowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw i wymagać dodatkowego czasu, zasobów i pracy ze strony depo kontenerowego lub armatora.
 • Opłata za demurrage jest naliczana w zależności od ustalonej stawki za dzień lub tydzień zwłoki w zależności od polityki armatora, lub depotu kontenerowego.

Ceny storage, detention i demurrage mogą się różnić w zależności od lokalizacji, warunków umowy, długości przechowywania lub przetrzymania kontenerów oraz polityki depotu kontenerowego lub armatora. Warto skonsultować się z odpowiednimi dostawcami lub dostawcami usług logistycznych, aby uzyskać dokładne informacje na temat cen związanych z depotami kontenerowymi.

Jakie są usługi świadczone przez depoty kontenerowe?

Depoty kontenerowe oferują różnorodne usługi związane z przechowywaniem, obsługą i zarządzaniem kontenerami morskimi. Oto kilka głównych usług świadczonych przez depoty kontenerowe:

 1. Przechowywanie kontenerów: Depoty kontenerowe zapewniają bezpieczne i chronione miejsce do składowania kontenerów morskich. Kontenery są umieszczane na stelażach, platformach lub parkingach kontenerowych, aby zapewnić odpowiednie warunki składowania.
 2. Obsługa kontenerów: Depoty kontenerowe wykonują różne operacje obsługowe na kontenerach, takie jak inspekcje, naprawy, czyszczenie i konserwacja. Wykwalifikowany personel może przeprowadzać naprawy strukturalne, wymianę zamków, malowanie i inne czynności konserwacyjne.
 3. Przygotowanie kontenerów przed transportem: Depoty kontenerowe mogą również przygotowywać kontenery przed transportem morskim. Obejmuje to sprawdzanie stanu kontenerów, weryfikację dokumentów, umieszczanie plomb bezpieczeństwa i przygotowanie kontenerów do załadunku na kontenerowiec.
 4. Wykonywanie przeglądów i napraw kontenerów: np. przeprowadzanie przeglądów PTI (Pre-Trip Inspection) kontenerów chłodniczych.
 5. Punkty zdawczo-odbiorcze: Depoty kontenerowe pełnią funkcję punktów zdawczo-odbiorczych dla kontenerów morskich. To miejsca, gdzie kontenery są przyjmowane od lub wydawane klientom w ramach operacji transportowych. Przeprowadza się tu wymianę dokumentów, rejestrację numerów kontenerów i dokładne sprawdzenie stanu kontenerów.
 6. Operacje przeładunkowe: W niektórych depotach kontenerowych przeprowadza się również operacje przeładunkowe, gdzie kontenery są przenoszone z jednego środka transportu na inny. Na przykład, kontenery mogą być przenoszone z kontenerowca na ciężarówki lub pociągi w celu dalszego transportu.
 7. Usługi logistyczne: Niektóre depoty kontenerowe oferują również usługi logistyczne, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, konsolidacja ładunków, sortowanie towarów i śledzenie przesyłek.

Usługi świadczone przez depoty kontenerowe mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rozmiaru obiektu oraz specjalizacji. Każdy depot kontenerowy może dostosowywać swoje usługi do potrzeb klientów, aby zapewnić kompleksową obsługę kontenerów morskich i wsparcie w logistyce międzynarodowej.

W jakim transporcie depoty kontenerowe odgrywają ważną rolę?

Depoty kontenerowe odgrywają istotną rolę w transporcie morskim oraz intermodalnym. W transporcie morskim depoty kontenerowe pełnią funkcję punktów przeładunkowych, gdzie kontenery morskie są przekazywane z kontenerowców na pojazdy ciężarowe, pociągi lub inne środki transportu lądowego. Natomiast w transporcie intermodalnym, depoty kontenerowe stanowią kluczowe węzły logistyczne, umożliwiające przemieszczanie kontenerów między różnymi środkami transportu, takimi jak kontenerowce, ciężarówki, pociągi czy statki. Działając jako punkty zdawczo-odbiorcze, depoty kontenerowe umożliwiają efektywną wymianę kontenerów i kontynuację dostaw towarów w ramach łańcucha transportowego. Dzięki temu odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynności i efektywności transportu kontenerowego na skalę międzynarodową.

Terminal kontenerowy — definicja. Co to jest terminal kontenerowy?

Terminal kontenerowy to miejsce, gdzie kontenery są ładowane, rozładowywane, składowane i przemieszczane w ramach transportu morskiego. Jest to infrastruktura logistyczna specjalnie przystosowana do obsługi kontenerów, wyposażona w urządzenia i nabrzeża potrzebne do efektywnego przemieszczania towarów. Terminal kontenerowy jest kluczowym punktem w łańcuchu dostaw, umożliwiającym sprawne i płynne przemieszczanie kontenerów morskich na dużą skalę.

Terminal kontenerowy

Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności